Navigácia

Partners

Sobota 20. 12. 2014

Vitajte na EduPage

Hodnoty školy

                                                                Vzájomná pomoc a spolupráca

                                                                Rodinný typ školy

                                                                Zodpovedný prístup k práci

                                                                Sloboda prejavu a vzájomná tolerancia

 

Vzdelávanie

Naším cieľom je výchova a vzdelanie žiakov, ktorí sú nielen pripravení na ďalšie štúdium, ale majú vybudované základy morálky a ľudskosti.
 
Sme hrdí, že naše deti navštevujú školu v príjemnom a bezpečnom prostredí.
 
 
 

Starostlivosť o žiakov


Na základe splnených kritérií sme sa stali Školou priateľskou deťom  . Stali sme sa tak členmi celosvetovej rodiny Škôl priateľských deťom ( Child Friendly School). Toto ocenenie nás veľmi teší a je pre nás motiváciou do ďalšej práce pri obhajovaní a napĺňaní práv našich detí i detí celého sveta.

 

Počet návštev: 548812

 Vitajte na stránke školy založenej

a spravovanej Mgr.Silviou Ďurcovou,riad.školy!

Novinky

 • Kariérové poradenstvo je systém poradenských služieb zameraných na:

  •  správnu voľbu profesionálneho zamerania a na voľbu študijno-profesijného vzdelávania žiakov základných a stredných škôl,
  • vhodný výber odboru a profesie vzdelávania dospelých v systéme celoživotného vzdelávania,
  • ...
 • ZŠ Rudina privítala významného hosťa -  Ing. Ľubomíra Vážneho, podpredsedu vlády SR pre investície , ktorý prijal pozvanie starostky obce Ing.A.Mičianovej. Spolu nás  navštívili  aj Ing.Vladimír  Macášek , prednosta OÚ Žilina,   niektorí členovia  strany SMER    a predstavitelia  spoločenských organizácii v Rudine.

 •  

  Riaditeľka ZŠ Rudina  privítala   na pôde školy  prezidenta  nórskej partnerskej organizácie IDN  - Mr Andersa Stolana  so  spolupracovníčkou Katarzynou  Kazimierczuk.  Ich návšteva   sa týkala   projektu „Vráťme vodu prírode!“.

 • Program „Školské ovocie“  je pravidelné zabezpečovanie  dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.  Pre 28 členských štátov vyčlenila  EÚ od školského roka 2014/2015 celkový rozpočet 150 mil. eur  na jeden školský rok.  Správu a administrovanie programu „Školské ovocie“  zabezpečuje Pôdohospodárska platobná agentúra Slovenskej republiky. 

 • Naša škola sa zapojila do súťaže "Nakresli si svojho integráčika", ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR sekcia pre krízové riadenie.

 • Aj tento rok naši žiaci vytvorili pekné a nápadité výrobky z ovocia a zeleniny, ktoré vystavili v KD Rudina.

 • 28. 11. 2014

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • 28. 11. 2014

  Do galérie Didaktické hry - jeseň boli pridané fotografie.

 • Žiaci 1. - 5. ročníka si v rámci Mesiaca úcty k starším pripravili pásmo piesní, tancov a scénok, ktorými potešili svojich starkých a vyčarili im niekoľko slzičiek dojatia v ich očiach.

 • 28. 11. 2014

  Do galérie Besiedka pre starých rodičov v KD boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Rudina
  Rudina 443, 023 31 Rudina
 • +421*0414214524
  00421911991390

Fotogaléria